Press Release

 Română – English – Français – Deutch – Česky – Español – Italianao

flagro

  Comunicat de presa

Echipa de sprijin pentru Alexandru (Sandu) Popescu, acest Badea Cartan al secolului XXI

22 septembrie 2014

În contextul în care guvernul României încearcă să impună proiecte distructive pentru mediul înconjurător și pentru sănătatea oamenilor, proiecte ale căror consecințe vor avea caracter ireversibil, Alexandu Popescu, conștiința și purtătorul mesajului societății civile românești, și-a început demersul pentru a face cunoscută situația din țara noastră.

Alexandru Popescu, în vârstă de 46 de ani, anticar, colecționar și, așa cum îi place să se autocaracterizeze, „țăran agricultor”- cultivă produse organice pe un mic teren de lângă Ploiești – a militat activ împotriva demarării proiectului companiei RMGC, de exploatare a aurului din Roșia Montană prin metoda cianurării.

În decembrie 2013, după ce s-a întors de la Pungesti, a petrecut 22 de zile în Piață Universității, sub cerul liber, făcând greva foamei în semn de protest față de evenimentele înregistrate la Pungesti în aceeași luna, când guvernul a instituit acolo « zonă specială de siguranță publica» în urma repetatelor proteste ale comunității locale împotriva începerii explorării și exploatării gazelor de șist de către o companie privată străină. Timp de șase luni, comunitatea locală a fost supusă unui regim de teroare, șantierul companiei private fiind păzit zi și noapte de jandarmeria română, plătită din bani publici, în timp ce localnicii au fost supuși unor metode agresive de intimidare, ce amintesc de perioada comunistă. Timp de șase luni, până la încheierea primei faze a lucrărilor de explorare a gazelor de șist, localnicii au fost terorizați, legitimati chiar și atunci când mergeau cu animalele pe câmp, iar persoanele care încercau să intre în zona respectivă sau să ajungă la șantierul unde începuse explorarea gazelor de șist, erau legitimate și întoarse din drum. Timp de șase luni , Silistea €“Pungești, o zonă liniștită, unde oamenii se ocupă cu creșterea animalelor și agricultura, a fost o zonă scoasă în afara Uniunii Europene, devenind o zonă militarizată, iar locuitorii trăind o experiență traumatizantă. Toate aceste abuzuri și încălcări ale drepturilor omului au fost reclamate și în rapoartele întocmite de câteva ONG-uri , cum ar fi Friends of the Earth Europe:“Threats to human rights defenders in Pungesti: Field visit report on the struggle of local population affected by the development by Chevron of new shale gas project without their consent” (Amenințăƒri la adresa apăƒrăƒtorilor drepturilor omului în Pungesti: raport în urma vizitei vizitei pe teren, privind lupta populației locale afectate de dezvoltarea de către Chevron a unui nou proiect de gaze șist, făƒrムconsimțăƒmântul lor) și APADOR -€“ CH (Raport privind evenimentele recente din comuna Pungești).

În ciuda protestelor continue ale comunităților locale și a faptului că, deja, mai mult de 60% din suprafața țării este concesionată pentru explorarea/exploatarea gazelor de șist , guvernul a anunțat scoaterea la licitație a noi perimetre pentru exploatarea de hidrocarburi, 28 onshore și alte 8 offshore, ceea ce ar avea un impact dezastruos pentru mediul, solul, apa și sănătatea locuitorilor întregii țări.

 România este supusă asalturilor giganților din industria de petrol și gaze, care , sprijiniți de guvern, vor să își implementeze proiectele ce vor avea un impact catastrofal asupra întregii țări. Alexandru Popescu vrea ca, prin demersul său, să sensibilizeze opinia publică internă și internațională și în privința pericolelor reprezentate de eventuala semnare a TTIP (Parteneriatul Transatlantic pentru Comerț și Investiții) și ale tratatelor similare, care nu reprezintă decât o suprimare a democrației și a Constituțiilor naționale, în favoarea marilor corporații. Introducerea ISDS (Soluționarea Litigiilor dintre Investitori și State) în acest tratat nu reprezintă altceva decât o privatizare a justiției și o încălcare flagrantă a drepturilor omului.

La toate acestea se adaugă defrișările sălbatice față de care autoritățile nu iau nicio măsură și care ne afectează pe fiecare dintre noi, față de care Alexandru Popescu , ca om de munte, îndrăgostit de natură, nu a putut să rămână indiferent și a decis să pornească către Bruxelles, pe jos, pentru a înmâna Parlamentului European mesajul societății civile românești, mesaj cuprinzând poziția societății civile române referitoare la toate aceste subiecte extrem de sensibile.

Alexandru Popescu dorește ca, prin marșul său către Bruxelles, să sensibilizeze societatea civilă din țările pe care le străbate și să-i determine pe cât mai mulți dintre cei întâlniți în țările străbătute, să i se alăture. Mesajul său, adresat locuitorilor continentului european, este acela că fiecare cetățean trebuie să fie conștient că proiectele care folosesc tehnologii cu impact ireversibil asupra mediului a€“ cum ar fi fracturarea hidraulică de volum mare și cianurarea- desfășurate într-o țara europeană, vor afecta, într-o formă sau alta ( importuri de alimente, schimbări climatice, lipsa din ce în ce mai acută de apă în zone din Europa, intensificarea fenomenului de deșertificare, poluarea aerului și a apei ) fiecare locuitor al continentului nostru.

Călătoria sa, începută pe data de 30 august la Ploiești, va continua până pe 30 noiembrie, când este planificată ajungerea la destinație – Bruxelles. Alexandru Popescu va merge pe jos peste 3000 km și va străbate câteva mari capitale europene : Budapesta -€“ Viena €- Praga -€“ Marburg -€“ Paris – Bruxelles. El ține ca data înmânării mesajului său pentru Parlamentul European să coincidă cu Ziua Națională a României, 1 Decembrie.

Cine dorește, îl poate ajuta pe Alexandru Popescu donând în conturile deschise la Unicredit Țiriac Bank pe numele Popescu Alexandru:

CONT IBAN LEI: RO13 BACX 0000 0008 9192 1000

CONT IBAN EUR: RO83 BACX 0000 0008 9192 1001

SWIFT: BACXROBU

PayPal: ecobucegi@gmail.com

Persoane de contact:

Echipă suport :

Adrian Dinu Tel: 0040 748 766 085

Diana Ivan: Tel: 0040 724 203 152

Responsabili presă:

Mihaela Popescu Tel: 0032 475 628 652

Daria Pirvu Tel: 0032 477 293 639

Site: https://messagetoeu.wordpress.com/

Pagină facebook: https://www.facebook.com/alexandrupopescusingurpedrum

E-mail : messagetoeu@gmail.com

flaguk

Support team for Alexandru Popescu

September 27, 2014

While the Romanian Government tries to impose environmentally harmful projects with irreversible effects that threaten human and animal health, Alexandru Popescu, the consciousness and the carrier of Romanian civil society’s message, initiated his march to bring into the public’s eye our country’s situation.

Alexandru Popescu, a 46-year-old antiquarian and collector, and as himself likes to say, a “farmer peasant” – he grows organic plants on a small plot of land near Ploiesti – actively protested against RMGC cyanide gold mining project in Rosia Montana.

In December 2013, after coming back from Pungesti, he has spent 22 days, including Christmas and New Year in a hunger strike action in Bucharest, set outdoors, at the University’s Square. His radical protest was aimed against the violent and uncalled for drastic measures taken by the Romanian authorities in Pungesti, when the government pronounced “special state of security” as a reaction to the local community’s protests against the shale gas exploration/exploitation initiation by a foreign private company. For six months, the local community was subjected to terror through aggressive, intimidating methods reminiscent of the communist era, while the company’s site was being guarded day and night by the Romanian law enforcement units paid by taxpayers.

During these six months, until the first stage of the shale gas project was finalized, the locals where under constant pressure, asked for their ID even when taking their animals to the public lawn. More, the access to the “restricted area” or the neighboring area was completely forbidden. For six months, Silistea-Pungesti, a tranquil region, where people were dedicated to rising animals and agriculture, became a militarized zone that didn’t seem to have been part of the European Union. Human rights infringements and countless abuse proofs where summed-up in the non-profit organizations reports, such as Friends of the Earth Europe: “Threats to human rights defenders in Pungesti: Field visit report on the struggle of local population affected by the development by Chevron of new shale gas project without their consent” and APADOR – CH ” Raport privind evenimentele recente din comuna Pungești”( “Report regarding recent events in Pungesti”).

Despite the local community’s protests, despite numerous protests in the all major cities, despite the critics against government’s decision to lease more that 60% of Romania’s land to shale gas exploration/exploitation, the Romanian government announced the auction of new hydrocarbons exploitation sites, 28 onshore and 8 offshore. The Government’s decision could have catastrophic effects on the environment, soil, water and people’s health in the entire country. Romania is the target of oil and gas industry giants who, supported by the government, want to implement dangerous projects that will affect the whole country.

Alexandru Popescu wants, through his demarche, to also call the attention, nationally and internationally, on the danger brought by the possible signing of TTIP (Transatlantic Treaty for Commerce and Investment) and other similar treaties, which represent a constriction on democracy and national constitution for the benefit of big corporations. Introducing ISDS (Investor-state dispute settlement) to this treaty represents none the less the privatization of justice itself and sets the foundation of breaking the human rights articles.

Also, Alexandru Popescu, an avid mountaineer and lover of nature, takes heart at the unreasonable deforestation to which the Romanian authorities take no meaningful measures.

Consequently, Alexandru Popescu decided to start a journey to Brussels, on foot, with the intention to hand to the European Parliament the message from Romanian civil society regarding its position towards all these extremely sensitive subjects.

Alexandru Popescu aims to awake the civil society in all the countries he will pass through and to convince as many people as possible to join him and his cause. His message for the Europeans is that every single citizen must become conscious that projects using environmental irreversible impact technologies, such as high volume fracking and cyanide, developed in any European state will affect one way or another (food imports, climate change, growing lack of water, growing desertification, air and water pollution) every European.

His journey, started on August 30 in Ploiesti and will continue until November 30, when he plans to reach his destination – Brussels. Alexandru will walk for more than 3000 km and will cross many European capitals: Budapest – Wien – Prague –Marburg- Paris – Brussels. More, Alexandru Popescu wants the date of handing his message to the European Parliament to be specifically 1st of December, the National Day of Romania.

The ones who want to help Alexandru with donations can do so in the accounts opened on the name “AlexandruPopescu” at UnicreditTiriac Bank:

CONT IBAN LEI: RO13 BACX 0000 0008 9192 1000

CONT IBAN EUR: RO83 BACX 0000 0008 9192 1001

SWIFT: BACXROBU

PayPal: ecobucegi@gmail.com

Contact persons:

Support Team :

Adrian Dinu Tel: 00 40 748 766 085

Diana Ivan Tel: 00 40 724 203 152

PR:

Mihaela Popescu Tel: 00 32 475 628 652
Daria Pirvu Tel: 00 32 477 293 639

Website: https://messagetoeu.wordpress.com/
Facebook page: https://www.facebook.com/groups/1444345405815970/?fref=ts

Twitter: @MessagetoEU

E-mail : messagetoeu@gmail.com

flagfr

Equipe de soutien d’Alexandru (Sandu) Popescu

27 septembre 2014

Aujourd’hui le gouvernement roumain tente d’imposer des projets dévastateurs aux conséquences irréversibles pour l’environnement et la santé humaine. La société civile roumaine par son porte-parole Alexandru Popescu, souhaite faire connaître la situation actuelle de notre pays, la Roumanie.

Alexandru Popescu, 46 ans, est antiquaire et collectionneur. Comme il cultive sur un petit terrain près de Ploiesti des produits organique, il aime se présenter lui-même comme un “paysan- agriculteur”. En 2006, il a mené une campagne active contre le démarrage du projet de la RMGC (Rosia Montana Gold Corporation), qui prévoyait l’exploitation de l’or à ciel ouvert par la méthode de l’extraction à base de cyanure, à Rosia Montana.

En décembre 2013, Alexandru Popescu se rend à Pungesti. Cette ville a été déclarée par le gouvernement “zone spéciale de sûreté publique” par rapport aux protestations répétées des communautés locales contre l’exploration du gaz de schiste et son exploitation par une société privée étrangère. A son retour il passe 22 jours à Bucarest, Place de l’Université, au grand jour et entame la grève de la faim pour protester contre ces évènements.

Depuis 07/12/2013 soit six mois, la communauté locale est soumise à un régime de terreur. Le site de la compagnie privée est gardé jour et nuit par la gendarmerie roumaine (payée par des fonds publics), tandis que les habitants sont soumis à des méthodes agressives d’intimidation, ce qui nous rappelle la période communiste.

Pendant six mois, et ce jusqu’à la clôture de la première phase des travaux d’exploration du gaz de schiste, les habitants ont été terrorisés. Ils devaient présenter leur carte d´identité à la police même quand ils emmenaient les animaux vers les pâturages. Il en était de même pour les gens qui essayaient d’entrer dans la zone ou d’atteindre le site où l’exploration du gaz de schiste avait commencé, l’accès leur était refusé.

Pendant six mois, Silistea -Pungesti (une zone paisible où les gens vivent de l’élevage et de l’agriculture) a été bannie de l’Union Européenne et s´est transformée en une zone militarisée. L´ expérience était traumatisante pour les résidents.

Tous ces abus et violations des droits de l’homme ont été dénoncés dans plusieurs rapports d’ONG :

Amis de la Terre Europe

Threats to human rights defenders in Pungesti: Field visit report on the struggle of local population affected by the development by Chevron of new shale gas project without their consent”

Menaces contre les défenseurs des droits de l’homme en Pungesti: Rapport de visite sur le champ de la lutte de la population locale affectée par le développement par Chevron des nouvelles sources de gaz de schiste, sans consentement local https://www.foeeurope.org/sites/default/files/20140131114817186.pdf

Comité APADOR – CH

Raport privind evenimentele recente din comuna Pungești”

Association pour la défense des droits de l’homme en Roumanie : “ Rapport sur les événements récents dans le village Pungeşti ”

http://www.apador.org/raport-privind-evenimentele-recente-din-comuna-pungeti-2/

Malgré la poursuite des protestations des communautés locales et que plus de 60% du pays est loué pour l’exploration / exploitation des gaz de schiste, le gouvernement a annoncé la vente aux enchères de nouveaux territoires pour l’exploitation des hydrocarbures : 28 territoires sur la terre ferme et 8 territoires en mer. Un impact désastreux aura lieu sur l’environnement, le sol, l’eau et la santé des résidents dans tout le pays.

La Roumanie est soumise aux assauts des géants de l’industrie du pétrole et du gaz. Ces derniers mettront en œuvre, avec l’appui du gouvernement roumain, leurs projets qui auront un impact catastrophique sur l’ensemble du pays.

Alexandru Popescu veut sensibiliser par son approche, l’opinion publique roumaine et internationale sur les dangers de la signature du partenariat transatlantique sur le commerce et l’investissement (TTIP). Il en est de même pour les traités semblables qui ne représentent qu’une suppression de la démocratie et des Constitutions nationales en faveur des grandes entreprises.

L’introduction du Règlement des différends entre investisseurs et États (ISDS) dans ce traité n’est pas simplement une privatisation de la justice mais une violation flagrante des droits de l’homme.

Il nous faut aussi parler de la déforestation sauvage, face à laquelle les autorités restent inactives et qui nous touche tous. À ce propos, Alexandru Popescu, montagnard dans l’âme et amoureux de la nature, ne pouvait pas rester indifférent.

Il a décidé de partir à pied vers Bruxelles, le message de la société civile roumaine à la main, afin de le remettre au Parlement Européen. Ce message contient la position de la société civile roumaine sur ces questions très sensibles. Alexandru Popescu veut ainsi sensibiliser la société civile dans les pays qu’il parcourt et les amener à se joindre à lui.

Son message, adressé aux habitants du continent européen, est le suivant :

Chaque citoyen doit être conscient que des projets qui utilisent une technologie à impact irréversible sur l’environnement menés dans un pays européen, auront une incidence sur tous les habitants de notre continent.

Il dénonce ainsi la fracturation hydraulique à haut volume et exploitation minière à ciel ouvert à base de cyanure. En outre, il prévient des conséquences délétères sur les importations de produits alimentaires, le changement climatique, le manque de plus en plus aigu de l’eau en Europe, la désertification croissante, la pollution de l’air et de l’eau.

Son voyage qui a commencé le 30 août à Ploiesti, se poursuivra jusqu’au 30 novembre, date prévue d´arrivée à Bruxelles. Alexandru Poepscu va parcourir à pied 3000 km et va traverser plusieurs capitales européennes historiques : Budapest – Vienne – Prague – Marburg – Paris – Bruxelles. Il tient à ce que la date de remise de son message au Parlement Européen coïncide avec la Fête nationale de la Roumanie, le 1er Décembre.

Qui souhaite, peut aider Alexandru en faisant un don dans les comptes bancaires ouverts auprès de Unicredit Tiriac au nom de Alexandru Popescu.

IBAN COMPTE RON: RO13 BACX 0000 0008 9192 1000

IBAN COMPTE EUR: RO83 BACX 0000 0008 9192 1001

SWIFT: BACXROBU

PayPal: ecobucegi@gmail.com

Contacts:

Équipe d’organisation – Roumanie:   

Adrian Dinu    Tel:  0040 748 766 085

Diana Ivan:     Tel:  0040 724 203 152

Attachés de presse:                            

Mihaela Popescu     Tel: 0032 475 628 652

Daria Pirvu               Tel: 0032 477 293 639

Site internet:  http://messagetoeu.wordpress.com/

Page facebook:  https://www.facebook.com/groups/1444345405815970/?fref=ts

E-mail:      messagetoeu@gmail.com

Twitter:          @MessagetoEU

flagde

Pressemitteilung

Support-Team von Alexandru (Sandu) Popescu

27 September 2014

Da die Rumänische Regierung sehr aggressiv versucht, äusserst schädliche Projekte für die Umwelt und der öffentlichen Gesundheit, deren Auswirkungen einen irreversiblen Charakter haben, hat Alexandru Popescu, Bewusstsein und träger der Botschaft der rumänischen Zivilgesellschaft, ein einzigartiges Projekt seit Ende August angefangen. Ziel dafür ist die ökologische Lage in Rumänien Europaweit bekannt zu machen, sowie den EU Bürgern die Realitäten des Frackings, sowie des Zyanidgoldabbaus zu präsentieren und deren Gefahren bekannt zu machen.

Alexandru Popescu ist ein 46 jähriger Antiquitätenhändler und Sammler, und, wie er sich gerne selbst «Bauer »nennt, weil er neben Ploiești, 60 Km nördlich von Bukarest, einen Biogarten hat. Seine „Karriere” als Umweltaktivist hat er mit der Opposition gegen das Rosia Montana Zyanid Goldabbauprojekt im Westen Rumäniens, die längste Umweltkampagne Rumäniens angefangen.

In Dezember 2013, nachdem er aus Pungesti zurückkam, hat er 22 Tage lang, unterm freien Himmel, bei Temperaturen unter 0°C Grad im Hungerstreik verbracht. Durch seinen Ansatz protestierte er gegen der krassen Menschenrechtsverletzungen, die in Pungesti in Dezember anfingen.

Kurzer Hintergrund : In Dezember 2013 hat die Rumänische Regierung Pungesti als « Sondersicherheitsgebiet » erklärt, weil die Bauern schon seit Mitte Oktober 2013 ständig gegen der Ankunft der, von einer ausländische Privatgesellschaft , Sonde für Probebohrungen für Schiefergas protestiert haben. Die Aktivisten und die Bauern hatten sogar einen Widerstandscamp gegenüber von dieser Baustelle errichtet. Sechs Monate Lang wurde die Pungesti Gemeinschaft ständig terrorisiert, die Baustelle war Tag und nacht durch den Sonderpolizeineinsatz verteidigt. Die Einschüchterungsmethoden der Sonderpolizei in Rumänien waren sehr reich und werden duch die Bauern als schlimmer als die, die Kommunisten verwendet haben. Sechs Monate lang war das Dorf Silistea, Teil der Pungesti Gemeinde ( früher ein ruhiges Dorf, wo man Landwirtschaft und Tierzucht ungestört betrieben hat) ein Gebiet, der nicht mehr Teil der EU zu bezeichnen war, weil der zu einer Militärbesatzungszone wurde, wo die Menschen traumatisierende Erfahrungen erlitten haben.

Alle diese Menschenrechtsverletzungen wurden auch in den Berichten von Friends of the Earth Europe, abrufbar unter : “Threats to human rights defenders in Pungesti: Field visit report on the struggle of local population affected by the development by Chevron of new shale gas project without their consent”, sowie die Menschenrechtsorganisation APADOR – CH, abrufbar Raport privind evenimentele recente din comuna Pungești), auf Rumänisch.

Trotz der ständigen Proteste der Zivilgesellschaft in Rumänien gegen Fracking, und trotz der Tatsache, dass schon um 60% der Oberfläche Rumäniens schon für Öl und Gas Projekten genehmigt wurde, (die Mehrheit durch Fracking) hat die rumänische Regierung, durch das Büro für Bodenschätze angekündigt, weitere 36 Perimeter zu vergeben. (davon 28 auf dem Festland und 8 im Schwarzen Meer, wo schon fast das ganze Meeresboden verpachtet wurde).

Rumänien wurde zu einem Angriffszeil durch die Giganten der Öl und Gas Industrie, mit starker Unterstützung durch die rumänische Regierung, um ihre Projekte mit katastrofalen Auswirkungen auf das ganze Land, aber auch über die Grenzen hinaus haben wird, durchzusetzen.

Durch seinen Lauf will Alexandru Popescu die Zivilgesellschaft und die Medien Europaweit aufmerksam machen auch auf die Gefahren des eventuellen Durchsetzung vom TTIP- Abkommen, der EU- SUA Freihandelsabkommen, und der ähnlichen Abkommen, die nichts anderesals eine Erosion der Demokratie und der Verfassungen der EU-Mitgliedsstaaten durch die Grossunternehmen sind. Dazu trägt die Einführung des ISDS (Scheidegerichtsverfahren) im TTIP Abkommen zur Privatisierung des Justizsystems und eine rasante Menschenrechtsverletzung bei.

Hinzu protestiert Alexandru Popescu gegen die massiven Abholzungen in Rumänien, die die rumänische Regierung gar nicht verhindert. Als Bergsteiger, verliebt in die Natur, konnte er nicht gleichgültig bleiben mit all das um sich herum und hat sich entschlossen, wieder seine Grenzen zu überwinden. So hat seinen Lauf, zu Fuss nach Brussel, angefangen. Dort will er dem Europäischen Parlament, als Vertreter der europäischen Bürger, eine Botschaft der rumänischen Zivilgesellschaft aushändigen, in der er die Position der rumänischen Bürger gegenüber Fracking und Goldabbaum mittels Zyanid klar macht.

Durch seinen Lauf will Alexandru Popescu, dass es den Bürger der Länder die er zu Fuss durchqueren wird, bewusst wird, was die Gefahren dieser Technologien sind und sie dazu zu bringen, sich aktiv dagegen einzusetzen. Seine Botschaft an Europas Bürgern ist, dass jeder verstehen soll, dass diejenige Projekten, die Technologien verwenden, die einen irreversiblen Einfluss auf die Umwelt haben – wie Fracking und Goldabbau mittels Zyanid – die in einem Land statt finden, werden, in einer Form oder der anderen auch die Länder in der Region und in Europa, und letzendlich deren Bürger betreffen.

Sein Lauf, der am 30 August in seiner Heimatstadt Ploiesti angefangen hat, wird bis 30 November dauern, wann, laut seinen Plänen, er in Brüssel ankommen wird. Er wird mehr als 3000 km zu Fuss laufen und wird mehrere Grosstädten Europas durchqueren: Budapest – Wien – Prag – Marburg – Paris – Brüssel. Sein Plan ist, dass er seine Botschaft für das Europäische Parlament am 1. Dezember, der Nationalfeiertag Rumäniens, aushändigt.

Wer möchtet, kann Alexandru Popescu helfen, indem der eine kleine Summe in einen der angegebenen Kontos spendet. Seine Bank ist Unicredit Tiriac Bank, Name des Empfängers: Popescu Alexandru.

IBAN Konto in rumänischen LEI: RO13 BACX 0000 0008 9192 1000

IBAN Konto EUR: RO83 BACX 0000 0008 9192 1001

SWIFT: BACXROBU

PayPal: ecobucegi@gmail.com

Das Unterstützungsteam von Alexandru Popescu.

Kontaktspersonen:

Unterstützungsteam :

Adrian Dinu Tel: 0040 748 766 085

Diana Ivan: Tel: 0040 724 203 152

Pressesprecherinnen:

Mihaela Popescu Tel: 0032 475 628 652

Daria Pirvu Tel: 0032 477 293 639

Website: https://messagetoeu.wordpress.com/

Facebook: https://www.facebook.com/alexandrupopescusingurpedrum

E-mail : messagetoeu@gmail.com

Twitter : @MessagetoEU

900px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg

Tisková zpráva

22. září 2014

Zatímco rumunská vláda se snaží zavádět ekologicky škodlivé projekty s nevratnými následky, které ohrožují lidské zdraví, chodící svědomí a mluvčí rumunské občanské společnosti Alexandru Popescu zahájil svůj protest, aby veřejnost upozornil na situaci v naší zemi.

Šestačtyřicetiletý starožitník a sběratel Alexandru Popescu, a jak sám s oblibou říká „farmář a rolník” – pěstuje bio rostliny na malém pozemku poblíž Ploiești – aktivně protestoval proti RMGC a jejímu projektu na těžbu zlata pomocí kyanidu v Roșii Montaně.

V prosinci 2013 po návratu z Pungești držel v Bukurešti na Univerzitním náměstí 22 dnů hladovku na protest proti událostem v Pungești, kde ve stejném měsíci vláda vyhlásila „mimořádný stav nouze” jako reakci na protesty místní komunity proti zahájení průzkumu a těžby břidlicového plynu zahraniční soukromou společností. Po dobu šesti měsíců byla místní komunita terorizována agresivními zastrašujícími metodami, které připomínaly komunistickou éru, zatímco areál společnosti byl střežen ve dne v noci bezpečnostními složkami placenými z rumunských veřejných prostředků. Celou dobu, než byla dokončena první fáze projektu, byli místní obyvatelé pod neustálým tlakem. Museli se legitimovat občanskými průkazy při vyhánění zvířat na pastvu na veřejné travnaté plochy a přístup k “vyhrazené oblasti” nebo k areálu firmy byl zcela zakázán. Po dobu šesti měsíců se normálně klidná oblast Siliștea-Pungești, kde se lidé věnují chovu domácích zvířata a zemědělství, stala militarizovanou zónou ležící mimo Evropskou unii, v níž je obyvatelům ztrpčován život. Všechna porušení lidských práv a špatné zacházení byly popsány ve zprávách neziskových organizací jako například Friends of the Earth Europe: „Hrozby pro obránce lidských práv v Pungești: zpráva z návštěvy nalezišť o boji místních obyvatel dotčených novým projektem Chevronu na těžbu břidlicového plynu bez jejich souhlasu “, 09.12.2013, a APADORu – CH.

Přes všechny protesty místního společenství a skutečnost, že více než 60 % půdy v zemi je již pronajato k průzkumu / těžbě břidlicového plynu, oznámila rumunská vláda aukci na nová uhlovodíková naleziště, 28 na pevnině a 8 na moři, což by mohlo mít katastrofální následky pro životní prostředí, půdu, vody a zdraví lidí v celé zemi.

Rumunsko je cílem průmyslových gigantů těžících ropu a zemní plyn, kteří chtějí s vládní podporou realizovat nebezpečné projekty, jež budou mít vliv na celou zemi. Alexandru chce prostřednictvím svého protestu obrátit národní i mezinárodní pozornost na nebezpečí, které představuje možný podpis TTIP (Transatlantické smlouvy pro obchod a investice) a jiných podobných smluv omezujících demokracii a národní ústavy ve prospěch velkých společností. Zavedení ISDS (způsob řešení sporů mezi státem a investorem) v této smlouvě zavádí privatizaci spravedlnosti a je důkazem porušování lidských práv.

K výše uvedenému ještě dodejme nadměrné odlesňování, proti němuž odpovědné orgány nepřijímají žádná opatření, což má vliv na každého z nás. Alexandru Popescu jako horolezec a milovník přírody nemohl k tomu všemu zůstat lhostejný a rozhodl se vydat se pěšky do Bruselu s úmyslem předat Evropskému parlamentu zprávu od rumunské občanské společnosti o jejím postoji k těmto extrémně citlivým tématům.

Alexandru Popescu si klade za cíl probudit občanskou společnost ve všech zemích, které bude procházet a přesvědčit jich co nejvíce, aby se k němu připojili. Přináší Evropanům poselství, v němž upozorňuje, že každý občan si musí uvědomit, že projekty využívající technologie s nevratnými dopady na životní prostředí (například rozsáhlé hydraulické štěpení a použití kyanidu) v jednom evropském státě budou mít tak či onak vliv na každého Evropana prostřednictvím dovozu potravin, změny klimatu, rostoucího nedostatku vody, desertifikace a znečištění vzduchu a vody.

Jeho cesta začala 30. srpna v Ploiești a bude pokračovat až do 30. listopadu, kdy plánuje dosažení svého cíle – Bruselu. Alexandru ujde více než 3000 km a projde několik velkých evropských hlavních měst: Budapešť – Vídeň – Prahu – Marburg -Paříž – Brusel. Alexandru Popescu konkrétně chce, aby datum předání zprávy Evropskému parlamentu vyšlo na 1. prosince, kdy je v Rumunsku státní svátek.

Pokud chcete Alexandru finančně podpořit, učiňte tak na účty otevřené v Unicredit Tiriac Bank, vedené na jméno Alexandru Popescu:

CONT IBAN LEI: RO13 BACX 0000 0008 9192 1000

CONT IBAN EUR: RO83 BACX 0000 0008 9192 1001

SWIFT: BACXROBU

PayPal: ecobucegi@gmail.com

Kontaktní Osoba:

– Adrian Dinu Tel: 0040 748 766 085

– Diana Ivan: Tel: 0040 724 203 152

Press (média) kontakt:

– Mihaela Popescu Tel: 0032 475 628 652

– Daria Pirvu Tel: 0032 477 293 639

Informace na internetu:https://messagetoeu.wordpress.com/

Facebook: https://www.facebook.com/groups/1444345405815970/?fref=ts

E-mail : messagetoeu@gmail.com

Flag_of_Spain.svg

Comunicado de prensa 

22 de septiembre de 2014

En el contexto en el cual el gobierno rumano está tratando de imponer proyectos destructivos para el medio ambiente y la salud humana, proyectos cuyas consecuencias serán de carácter irreversible, Alexandru Popescu, la conciencia y el mensajero de la sociedad civil rumana, inició una marcha hacia Bruselas para dar a conocer la situación de nuestro país.

Alexandru Popescu, de 46 años de edad, anticuario, coleccionista y, como le gusta autocaracterizarze, “paisano granjero” – cultiva productos orgánicos en un pequeño terreno cerca de Ploiesti – activamente hizo campaña contra el proyecto de la empresa Rosia Montana Gold Corporacion de extracción del oro a través del método de minería a cielo abierto utilizando cianuro.

En diciembre de 2013, después de que regresó de Pungesti, pasó 22 días en la Plaza de la Universidad , bajo el cielo abierto, hizo huelga de hambre protestando en contra de los eventos registrados en Pungesti en el mismo mes, cuando el gobierno instituyó “ especial estado de seguridad ”después de repetidas protestas de la comunidad local contra el comienzo de la exploración y explotación de la instalación de gas de una empresa privada extranjera .Durante seis meses, la comunidad local fue sometida a un régimen de terror, el sitio de la empresa privada estando vigilado día y noche por la gendarmería rumana, pagada con dinero público, mientras que los residentes locales fueron sometidos a métodos agresivos de intimidación, una reminiscencia de la época comunista. Durante seis meses, hasta el final de la primera fase de los trabajos de exploración del gas de esquisto, los residentes locales estaban aterrorizados, aun cuando sacaban el ganado al campo, la gente que trataba de entrar en esa área para llegar a donde comenzó la exploración del gas de esquisto, eran legítimados y se les prohibía el paso. Durante seis meses, Silistea-Pungesti, zona tranquila donde la gente vive de la ganadería y la agricultura, fue un área eliminada además de la Unión Europea, convirtiéndose en un área militarizata donde los habitantes vivían una experiencia traumática. Todos estos abusos y violaciones de los derechos humanos fueron registrados en los informes preparados por varias organizaciones no gubernamentales tales como Amigos de la Tierra Europa: “las amenazas a los defensores de los derechos humanos en Pungesti: visitas de campo informan sobre la lucha de la población local afectada por el desarrollo del Chevron de un nuevo proyecto de gas de esquisto sin su consentimiento”,(“Threats to human rights defenders in Pungesti: Field visit report on the struggle of local population affected by the development by Chevron of new shale gas project without their consent”) y APADOR-CH (Raport privind evenimentele recente din comuna Pungești”).

A pesar de continuas protestas de las comunidades locales y el hecho de que, ya más del 60% de la superficie del país está alquilado para exploración/explotación del gas de esquisto, el gobierno anunció sacar a subasta de nuevos territorios para la explotación de petróleo y gas, en tierra firme que tendría un impacto desastroso para el medio ambiente, el suelo, agua y la salud de los habitantes de todo el país.

Rumania esta asediada de los asaltos de las gigantes corporaciones petroleras y del gas, que, apoyados por el gobierno, quieren implementar proyectos que tendrán un impacto catastrófico en todo el país. Alexandru quiere, mediante su acción, sensibilizar la opinión pública nacional e internacional en cuanto a los peligros planteados por la posible firma del TTIP(tratado transatlántico sobre el comercio y la inversión) y de tratados similares, que no representan más que una supresión de la democracia y las constituciones nacionales, a favor de las grandes corporaciones. Introducción del ISDS (solución de controversias entre inversionistas y Estados) en el presente Tratado no representa otra cosa que una privatización de la justicia y una violación flagrante de los derechos humanos.

A todo esto se añade la deforestación salvaje en la que las autoridades no tomaron ninguna medida a pesar de que nos afecta a cada uno de nosotros, en el cual Alexandru Popescu como hombre de montaña, un enamorado de la naturaleza, no podía permanecer indiferente y decidió ponerse en marcha a Bruselas a pie, para entregar el mensaje de la sociedad civil rumana al Parlamento Europeo, la posición de la sociedad civil sobre todos estos temas extremadamente sensibles.

Alexandru Popescu quiere, con la marcha que ha iniciado hasta Bruselas, despertar la conciencia de la sociedad civil en los países que atraviesa y determinar a cuántos más de aquellos que se encuentra en su camino, a que se le unan. El mensaje, dirigido a los habitantes del continente europeo, es que cada ciudadano debe ser consciente de que los proyectos que utilizan tecnologías con impacto irreversible al medio ambiente , tales como fractura hidráulica de alto volumen y cianuro en un país europeo, afectará, de una forma u otra – las importaciones de alimentos, el cambio climático, falta de zonas de agua cada vez más limitado en Europa, la intensificación del fenómeno de la desertificacion, la contaminación del aire y agua – a cada habitante de nuestro continente.

Su viaje comenzó el 30 de agosto en Ploiesti, continuará hasta el 30 de noviembre, cuando está programada su llegada al destino en Bruselas. Alexandru Popescu andará más de 3000 km y atravesará varias capitales europeas: Budapest-Viena-Praga-Marburg-Paris-Bruselas. La entrega del mensaje está previsto que coincida con el día nacional de Rumania, el 1 de diciembre.

Quién quiere ayudar a Alexandru, puede donar en cuentas abiertas en el Banco Unicredit Tiriac a nombre de: Popescu Alexandru

CUENTA IBAN RON: RO13 BACX 0000 0008 9192 1000

CUENTA IBAN EURO: RO83 0000 0008 BACX 9192 1001

SWIFT: BACXROBU

PayPal: ecobucegi@gmail.com

Personas de contacto:

Equipo de soporte:

Adrian Dinu Tel: 0040 748 766 085

Ivan Diana Tel: 0040 724 203 152

Responsables con la prensa:

Mihaela Popescu Tel: 0032 475 628 652

Daria Pirvu Tel: 00320 477 293 639

Sitio web:https://messagetoeu.wordpress.com/

Página de Facebook: https://www.facebook.com/alexandrupopescusingurpedrum

Correo electrónico:messagetoeu@gmail.com

Twitter: @MessagetoEU

Flag_of_Italy.svg

Comunicato stampa

Team di supporto per Alexandru (Sandu) Popescu

27 set 2014

In questo contesto il governo rumeno cerca di imporre progetti distruttivi per l’ambiente e per la salute dei cittadini, le cui conseguenze saranno irreversibili. Alexandru Popescu, il messaggero della società civile romena, ha preso l’iniziativa per far conoscere al mondo intero la situazione del nostro paese.

Alexandru Popescu, 46 anni, antiquario, collezionista e, “contadino” – pratica l’agricoltura su un piccolo terreno biologico vicino a Ploiesti. Uno dei tanti attivisti per la campagna contro l’avvio del progetto RMGC – Rosia Montana – exploatazione dell’oro con il metodo della cianurazione.

Nel dicembre del 2013, dopo il ritorno da Pungesti, ha trascorso 22 giorni in Piazza dell’Università, all’aperto, facendo lo sciopero della fame in segno di protesta a causa degli eventi di Pungesti registrati nello stesso mese, quando il governo ha stabilito lì “zona speciale di sicurezza pubblica “dopo le ripetute proteste da parte delle comunità locali contro l’avviamento dell’esplorazione e lo sfruttamento del gas di scisto da parte di una società privata straniera. Per sei mesi, la comunità locale è stata sottoposta ad un regime di terrore, il sito è custodito privatamente giorno e notte dalla Gendarmeria rumena, pagata con fondi pubblici, mentre la gente del posto è stata sottoposta a metodi aggressivi di intimidazione, che ricordano il periodo comunista . Per sei mesi, fino al termine della prima fase dei lavori di esplorazione di gas di scisto, i contadini sono stati terrorizzati e legittimati anche quando camminavano sul campo con gli animali, mentre alcune persone che cercavano di raggiungere l’area venivano legittimate e mandate indietro. Per sei mesi, Silistea -Pungesti una zona tranquilla dove le persone si occupano di allevamento e agricoltura, è stata esclusa dall’Unione Europea diventando cosi un’ area militarizzata, mentre i residenti vivono un’esperienza traumatica. Tutti questi abusi e violazioni dei diritti umani sono stati reclamati in numerose relazioni dei vari ONG come Friends of the Earth Europe: “Minacce ai difensori dei diritti umani in Pungesti: “Threats to human rights defenders in Pungesti: Field visit report on the struggle of local population affected by the development by Chevron of new shale gas project without their consent”“(Minacce contro i difensori dei diritti umani in Pungeşti: relazione durante la visita sul posto, in qui la lotta delle popolazioni locali interessati dal progetto di shale gas di Chevron senza il loro consenso) e il Comitato di Helsinki – CH (Relazione sui recenti eventi nel villaggio Pungeşti).

Nonostante le continue proteste delle comunità locali e il fatto che già oltre il 60% del paese è stato concessionato per l’esplorazione / sfruttamento del gas di scisto, il governo ha annunciato la vendita all’asta di nuovi perimetri per lo sfruttamento di idrocarburi, 28 on-shore e altri 8 off-shore, che avrebbero un impatto disastroso sull’ambiente, il suolo, l’acqua e la salute dei cittadini in tutto il paese.

La Romania è sottoposta agli assalti dei giganti dell’industria del petrolio e del gas, che con il sostegno del governo, metteranno in atto i loro progetti con conseguenze catastrofiche per l’intero paese. Alexandru Popescu con il suo gesto, vuole sensibilizzare i cittadini europei sui pericoli nazionali ed internazionali dell’eventuale firma del TTIP (partenariato transatlantico sul commercio e gli investimenti) e trattati simili che rappresentano solo una soppressione della democrazia e della Costituzione nazionale, a favore delle grandi imprese. L’introduzione del ISDS (risoluzione delle controversie tra investitori e stati) trattato che non rappresenta altro che la privatizzazione della giustizia è una flagrante violazione dei diritti umani.

A questo si aggiunge l’inerzia delle autorità per la deforestazione selvaggia che riguarda tutti noi. Alexandru Popescu, uomo di montagna, con tanto amore per la natura, non poteva rimanere indifferente e ha deciso di recarsi a Bruxelles, a piedi, per consegnare al Parlamento Europeo questo messaggio, messaggio che contiene la posizione della società civile rumena a proposito di questi temi molto delicati.

Alexandru Popescu vuole, tramite la marcia per Bruxelles, sensibilizzare la società civile dei paesi che attraversa e determinarli ad unirsi a lui. Il suo messaggio, indirizzato agli abitanti del continente europeo, è che ogni cittadino dovrebbe essere consapevole del fatto che i progetti che utilizzano la tecnologia ad impatto irreversibile sull’ambiente – come la fratturazione idraulica e la cianurazione condotte nei paesi europei, influenzerà direttamente (le importazioni di prodotti alimentari, il cambiamento climatico, la mancanza di zone d’acqua sempre più acute in Europa, l’aumento della desertificazione, inquinamento dell’aria e dell’acqua), ogni abitante del nostro continente.

  Il suo viaggio è iniziato il 30 agosto a Ploiesti, e proseguirà fino al 30 novembre, quando è previsto l’arrivo a destinazione – cioè Bruxelles. Alexandru Popescu percorrerà oltre 3.000 km, e attraverserà alcune capitali europee: Budapest – Vienna – Praga – Marburg – Parigi – Bruxelles. Egli desidera consegnare il suo messaggio al Parlamento Europeo in concomitanza con la Giornata Nazionale della Romania, 1 dicembre.

Chi vuole, può aiutare Alexandru Popescu con una donazione su uno dei due conti UniCredit Tiriac Bank a nome di Alexandru Popescu:

RON IBAN: RO13 BACX 0000 0008 9192 1000

EURO IBAN: RO83 BACX 0000 0008 9192 1001

SWIFT: BACXROBU

PayPal: ecobucegi@gmail.com

Contatti

Team di supporto:

Adrian Dinu Tel: 0040 748 766 085

Diana Ivan: Tel: 0040 724 203 152

Responsabile di stampa:

Mihaela Popescu Tel: 0032 475 628 652

Daria Pirvu Tel: 0032 477 293 639

Sito: https://messagetoeu.wordpress.com/

La pagina di facebook: https://www.facebook.com/alexandrupopescusingurpedrum

E-mail : messagetoeu@gmail.com

Twitter:@MessagetoEU

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s